اسکرابر

توضیحات

دستگاه های اسکرابر(کف شوی) دستی با ابعادی مناسب و قدرت مانور بالا امکان شستشوی سطوح مکان هایی با ابعاد کوچک و متوسط را فراهم می کنند.

این دستگاه ها ضمن برخورداری از مکانیزمی پیشرفته به راحتی با آموزش در مدت زمان کوتاهی توسط یک اپراتور ساده قابل استفاده می باشد.این دستگاه ها به دلیل راندمان بالا در نظافت،نهایتا موجب کاهش هزینه های نظافتی موسسات،شرکت ها،اماکن ورزشی،کارخانجاتو دانشگاه ها نیز می گردد.